4-21
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก กรมชลประทาน
WESTERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

ข้อมูลปริมาณตะกอนแขวนลอยเฉลี่ยรายวัน จำนวน 20 สถานี
คลิกที่รหัสสถานีเพื่อ Download

ลำดับ รหัส แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด
1 K.12 ลำตะเพิน บ้านทุ่งนานางหรอก เมือง กาญจนบุรี
2 K.17 ลำภาชี บ้านบ่อ สวนผึ้ง ราชบุรี
3 K.25A ห้วยท่าเคย บ้านคา บ้านคา ราชบุรี
4 K.31 ห้วยแม่น้ำน้อย บ้านน้ำโจน ไทรโยค กาญจนบุรี
5 K.32A ห้วยบ้องตี้ บ้านบ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี
6 K.37 แม่น้ำแควน้อย บ้านวังเย็น เมือง กาญจนบุรี 
7 K.38A ห้วยลิ่นถิ่น บ้านหนองบาง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
8 K.39 ห้วยองธิ บ้านองธิ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
9 K.50 ห้วยดินโส บ้านหินแหลม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
10 K.54 แม่น้ำแควน้อย สะพานรถยนต์ บ้านลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
11 K.60 ห้วยกุยมั่ง บ้านกุยมั่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
12 K.62 ลำภาชี ต.หินแท่น ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
13 B.3A ห้วยแม่ประจันต์ บ้านสองพี่น้อง แก่งกระจาน เพชรบุรี
14 B.6A ห้วยแม่ประจันต์ สะพานรถยนต์บ้านท่าเกวียน แก่งกระจาน เพชรบุรี
15 B.9 แม่น้ำเพชรบุรี บ้านสาระเห็ด ต.กลัดหลวง ท่ายาง เพชรบุรี
16 B.10 แม่น้ำเพชรบุรี ตลาดท่ายาง ต.ยางหย่อง ท่ายาง เพชรบุรี
17 Gt.9 คลองทับสะแก บ้านกลาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
18 Gt.10 คลองกรูด บ้านหนองหญ้าปล้อง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
19 Gt.11 คลองใหญ่ บ้านช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์
20 Gt.18 คลองจะกะ บ้านจะกะบน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์