4-14
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก กรมชลประทาน
WESTERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

Table Q-A-V
(กำลังปรับปรุงข้อมูล)
คลิกที่รหัสสถานีเพื่อ Download

รหัส Download แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด
K.10 แม่น้ำแควน้อย บ้านลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี
K.11A แม่น้ำแม่กลอง บ้านวังขนาย ท่าม่วง กาญจนบุรี
K.12 ลำตะเพิน บ้านทุ่งนานางหรอก เมือง กาญจนบุรี
K.17 ลำภาชี บ้านคา สวนผึ้ง ราชบุรี
K.31 ห้วยแม่น้ำน้อย บ้านน้ำโจน ไทรโยค กาญจนบุรี
K.35A แม่น้ำแควใหญ่ บ้านหนองบัว เมือง กาญจนบุรี
K.37 แม่น้ำแควน้อย บ้านวังเย็น เมือง กาญจนบุรี
K.54 แม่น้ำแควน้อย สะพานบ้านลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
K.58 แม่น้ำแควน้อย บ้านปากแซง ไทรโยค กาญจนบุรี
K.61 ลำภาชี ต.ด่านทับตะโก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
K.62 ลำภาชี บ้านหนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
B.3A แม่น้ำเพชรบุรี บ้านสองพี่น้อง แก่งกระจาน เพชรบุรี
B.6A ห้วยแม่ประจันต์ สะพานรถยนต์ ท่ายาง เพชรบุรี
B.9 แม่น้ำเพชรบุรี บ้านสาระเห็ด ท่ายาง เพชรบุรี
B.10 แม่น้ำเพชรบุรี ตลาดท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี
B.15 แม่น้ำเพชรบุรี สะพานเทศบาล เมือง เพชรบุรี
B.16 แม่น้ำเพชรบุรี สะพานบ้านลาด บ้านลาด เพชรบุรี
Gt.7 คลองบางสะพานใหญ่ บ้านวังยาว บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
Gt.9 คลองทับสะแก บ้านกลาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
Gt.10 คลองกรูด บ้านหนองหญ้าปล้อง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
Gt.20 คลองบางสะพาน บ้านบางสะพาน บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
Ky.3 แม่น้ำกุยบุรี บ้านทุ่งแฝก กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์