3-05
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก กรมชลประทาน
WESTERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

กราฟปริมาณฝนสูงสุด 1-2 วัน
(เฉพาะสถานีของศูนย์อุทกฯ)
คลิกที่รหัสสถานีเพื่อ Download

ลำดับ รหัส ชื่อสถานี บ้าน อำเภอ จังหวัด
1 130211 K.10 บ้านลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี
2 130511 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ท่าม่วง ท่าม่วง กาญจนบุรี
3 130231 K.12 ทุ่งนานางหรอก เมือง กาญจนบุรี
4 470161 K.17 บ้านบ่อ สวนผึ้ง ราชบุรี
5 130221 K.22A ห้วยแม่น้ำน้อย ไทรโยค กาญจนบุรี
6 470271 K.25 บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี
7 130561 K.32A บ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี
8 130631 K.37 วังเย็น เมือง กาญจนบุรี
9 130571 K.44 ทุ่งโป่ง หนองปรือ กาญจนบุรี
10 130641 K.53 ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี
11 130651 K.53 ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
12 470421 K.61 ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี
13 130851 อบต.หนองรี อบต.หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี
14 370101 B.5 ตะเคียนห้าบาท แก่งกระจาน เพชรบุรี
15 370171 B.11 จะโปรง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี
16 370411 FP.02 ห้วยกระสังข์ แก่งกระจาน เพชรบุรี
17 370421 FP.03 วังข้าวสาร ท่ายาง เพชรบุรี
18 370431 FP.04 อบต.ยางกลัดน้ำใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี
19 370441 FP.06 อุทยานเขามะเร็ว แก่งกระจาน เพชรบุรี
20 370451 FP.07 แม่คะเมย แก่งกระจาน เพชรบุรี
21 370461 FP.08 บ่อประหัง ท่ายาง เพชรบุรี
22 370560 B.8A โพรงเข้ ท่ายาง เพชรบุรี
23 450171 Gt.6 ในล็อค บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
24 450181 Ky.2 หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
25 450221 Gt.7 วังยาว บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
26 450231 Gt.9 กลาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
27 450300 โครงการประจวบฯ โครงการประจวบฯ เมือง ประจวบคีรีขันธ์
28 450371 ดงไม้งาม ดงไม้งาม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์