2
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก กรมชลประทาน
WESTERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

ข้อมูลสภาพอากาศ

image

 แผนที่ความกดอากาศ

กรมอุตุนิยมวิทยา

image

ภาพถ่ายจากดาวเทียม

กรมอุตุนิยมวิทยา

image

ภาพถ่ายจากดาวเทียม

(myweather2.com)

image

วิเคราะห์ภาพดาวเทียม

กรมอุตุนิยมวิทยา

image

แผนที่อากาศ

earth.nullschool.net

image

พยากรณ์อากาศ

สำหรับประเทศไทย

image

เส้นทางพายุ

Tropical Storm Risk (TSR)

image

เส้นทางพายุ

wunderground.com

image

แผนที่อากาศ

intellicast.com

image

ภาพดาวเทียม

Digital Typhoon

image

เรดาร์ตรวจอากาศ

กรมอุตุนิยมวิทยา

image

ข้อมูลฝนอัตโนมัติ

กรมอุตุนิยมวิทยา

พยากรณ์สภาพอากาศ-ฝน ล่วงหน้า

image

พยากรณ์ฝนล่วงหน้า

กรมอุตุนิยมวิทยา

image

พยากรณ์ฝนล่วงหน้า 7 วัน

สสนก.

image

พยากรณ์ฝนล่วงหน้า 6 วัน

Korea Meteorological

image

พยากรณ์ฝนล่วงหน้า 7 วัน

Australia Government

image

พยากรณ์ฝนล่วงหน้า 9 วัน

weather-forecast.com

image

พยากรณ์ฝนล่วงหน้า 10 วัน

windy.com

image

พยากรณ์ฝนล่วงหน้า

worldmeteorology

image

พยากรณ์ฝนล่วงหน้า 15 วัน

weatheronline.co.uk

image

พยากรณ์สภาพอากาศล่วงหน้า

wunderground.com

image

พยากรณ์ฝนล่วงหน้า

3 เดือน

image

คาดการณ์ภูมิอากาศรายฤดูกาล

ศูนย์ภูมิอากาศ กรมอุตุฯ

image

Global Forecast System

(NCEP)